Grup ţintă

Denumire Total Solicitant P1
Membri ai comisiilor de asigurare a calitatii la nivel de universitate/facultate 45 30 15
Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati si facultati 30 15 15
Personal cu functii de conducere, monitorizare, evaluare si control in invatamântul superior 70 35 35
Studenti 10000 5000 5000
Personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare 1400 700 700