Obiective

Obiectivul general al proiectului:

Cresterea calitatii si performantei invatamântului superior medical românesc printr-un sistem informatic modern si inovativ de management institutional.


Obiective specifice:

1. Imbunatatirea managementului relatiei cu studentii -“Campus management”
2. Cresterea calitatii actului educational
3. Imbunatatirea proceselor de management institutional
4. Eficientizarea procesului de monitorizare si raportare a indicatorilor de calitate